Nieuwe belastingwetgeving in Spanje in 2015

De opbrengst afkomstig van verkoop van onroerend goed in Spanje is ook voor niet-residenten van Spanje belastingplichtig. Vanaf 2015 is het tarief voor deze vermogenswinstbelasting voor personen met hoofddomicilie in de EU 20% in plaats van tot nu toe 21%. Wanneer een resident onroerend goed verkoopt in Spanje, is het belastingtarief vanaf dit jaar 24% in plaats van tot nu toe 27% (vanaf een bruto-opbrengst van minimaal € 24.000,-)

FINCA arta 010104 Nieuwe belastingwetgeving in Spanje in 2015

Vanaf 2015 moeten woningbezitters meer belasting betalen over de opbrengst van de verkoop van oudere woningen – renovatiekosten kunnen echter nog steeds worden afgetrokken van de opbrengst.

Goed nieuws voor verkopers? Helaas niet, want met de belastinghervorming schaft de regering ook met terugwerkende kracht de “Inflatiecorrectie en reductiecoëfficiënt” af. Deze verminderde vooral bij oudere woningen de belastingplichtige opbrengst aanzienlijk.

Verkoop in 2014 kan nog lonend zijn

Het hardst getroffen zijn huizenbezitters die niet-resident zijn en hun woning voor 1994 hebben gekocht en een verkoopopbrengst hebben van meer dan € 400.000,-. Voor hen geldt dat bij verkoop vanaf 2015 een duidelijk hogere belastingsom wordt berekend dan bij verkoop in 2014.

New tax laws for Spain in 2015 Nieuwe belastingwetgeving in Spanje in 2015

Calculation examples for the tax burden in 2014, 2015 and 2016.

Gabriel Buades van advocatenkantoor Bufete Buades in Palma de Mallorca zegt hierover:

“De geplande afschaffing van de inflatiecorrectie en reductiecoëfficiënt is niet rechtvaardig omdat vanaf dit jaar niet alleen de reële verkoopwinst wordt belast, maar ook de inflatie meegenomen wordt in de belasting omdat er geen correctie van de inflatie meer plaats vindt. Ik ben van mening dat de belasting op de winst uit verkoop van vermogen ALLEEN betrekking zou moeten hebben op de reële winst, maar NIET op de geldontwaarding, zoals dat vanaf 2015 het geval zal zijn.”

Deze nieuwe regeling treft ook residenten, behalve wanneer zij de opbrengst van de verkoop binnen 2 jaar investeren in een nieuwe woning in Spanje. In dat geval blijft de opbrengst van de woning belastingvrij. In andere gevallen moeten zij vanaf 2015 een vermogenswinstbelasting van 24% betalen – zonder reductiecoëfficiënt en inflatiecorrectie.

Ontwijkmogelijkheid voor senioren

Senioren vormen een uitzondering:

“wie ouder is dan 65 jaar, voor de belasting domicilie heeft in Spanje en minstens 3 jaar de te verkopen woning als hoofddomicilie heeft gehad, kan deze woning belastingvrij verkopen, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden,”

aldus de uitleg van de nieuwe belastingwetgeving volgens Gabriel Buades.

Renoveringskosten verlagen de opbrengst

Een klein lichtpuntje voor verkopers is dat renoveringskosten en verbouwingskosten nog steeds van de opbrengst kunnen worden afgetrokken en daardoor de nominale winst waarover belasting moet worden betaald verlagen.